APPLICATION OF CALINE4 FOR MODELING DISPERSION OF ROADSIDE CO AND NO2 EMISSIONS IN SZEGED, HUNGARY

Autor/autori: László MAKRA (Ungaria), Ioana IONEL (Romania), Zoltán CSÉPE (Ungaria),István MATYASOVSZKY (Ungaria), Nicolae LONTIS, Francisc POPESCU (Romania)

Rezumat: In aceasta lucrare este prezentat un studiu al calitatii aerului din regiunea Szeged, pentru o perioada cuprinsa intre 1995 si 2007. Parametrii utilizati sunt dupa cum urmeaza: cei meteorologici, caracteristicile drumului si pozitii ale receptorilor. Efectele calitatii aerului de la emisiile de trafic au fost evaluate folosind un model de dispersie - CALINE4.

Cuvinte cheie: calitatea aerului, model de dispersie, CALINE4


Abstract: In this paper is presented a study for air quality of Szeged area, for the period between 1995 and 2007. The parameters used are as follows: meteorological parameters, characteristics of the road, and positions of the receptors. The ambient air quality effects of the traffic emissions were evaluated using the CALINE4 dispersion model

Keywords: air quality, dispersion model, CALINE4

 

DOWNLOAD PDF