ENERGY RECOVERY FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATION. TIMISOARA CASE STUDY

Autor/autori: Mihail Reinhold WÄCHTER, Ioana IONEL, Ioan SAMUILA

Rezumat: Una dintre probemele principale ale societatii din zilele noastre este procesarea si tratarea deseurilor menajere produse de asezarile urbane. Sistemul de management integrat al deseurilor menajere are rolul de a trata aceasta problema. Sub acest aspect, tratarea termica a deseurilor menajere reprezinta o solutie reala pentru reducerea semnificativa a cantitatii de depozitare in halda a deseurilor meajere si totodata permite si igienizarea acestora. Factorii cei mai importanti care influenteaza recuperarea energiei din tratarea deseurilor menajere sunt amplasarea incineratorului si eficientizarea maxima a procesului de ardere pentru a obtine un profit economic. Articolul de fata prezinta studiul de caz pentru Timisoara in scopul de a alege solutia optima de procesare si tratare a deseurilor menajere si totodata de selectare a unui proces de incinerare adecvat, pentru a justifica potentialul real al solutiei propuse, din punct de vedere economic.

Cuvinte cheie: incinerare deseuri, optimizarea arderii, studiu de caz, protectia mediului.


Abstract: One of the major problems of our day’s society is the municipal waste produced by urban settlements. The waste management system is used in order to handle this issue. Under the framework of integrated waste management, thermal treatment represents a valid option for reducing the amount of waste to be landfilled, at the same time allowing for waste hygienization. Ones of the important factors that influences the energy recover from municipal solid waste incineration is the plant location and the optimization of the combustion process in order to mitigate the economic best results. The present paper relates the case study of Timi?oara city in order to find the proper solution for the municipal solid waste treatment and to find the right incineration process in order to mitigate a real and sustainable economical point of view.

Keywords: waste incineration, combustion optimization, case study, environment

 

DOWNLOAD PDF