VARIABILITATEA DE FRECVENTA CARDIACA SI BOALA PULMONARA CRONICA OBSTRUCTIVA LA PACIENTII DIN MEDIUL URBAN

Autor/autori: Victor-Dan MOGA, Rodica AVRAM, Tudor CIOCARLIE, Mariana MOGA, Ioana Georgiana COTET

Rezumat: Boala pulmonara obstructiva cronica (BPCO) este considerata o boala respiratorie caracterizata prin obstructie cronica a cailor respiratorii printr-un mecanism incomplet reversibil. Boala se manifesta si prin afectiuni sistemice, insuficienta cardiaca, infectii respiratorii, dar si aritmii ventriculare. Acestea din urma sunt responsabile de moartea subita la aceasta categorie de pacienti. Studii anterioare au demonstrat faptul ca pacientii cu BPCO prezinta o scadere a parametrilor VFC, cum sunt deviatia standard a tuturor intervalelor RR (SDNN, ms) si o scadere a puterii spectrale la nivelul componentelor de frecventa joasa (LF). Scopul studiului nostru este de a evidentia existenta modificarilor VFC la pacientii cu BPCO si de a demonstra contributia disautonomiei vegetative la pacientii cu BPCO. Studiul isi propune sa demonstreze relatia dintre parametrii analizei lineare si nonlineare a ritmului cardiac la pacientii cu boala pulmonara cronica obstructiva.

Cuvinte cheie: obstructie cronica a cailor respiratorii, aritmie ventriculara.


Abstract: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is considered a respiratory disease characterized by chronic obstruction of the airways by an incomplete irreversible mechanism. The disease is manifested by systemic disease, heart failure, respiratory infections, and ventricular arhythmias. They are responsible for sudden death in this population. Previous studies have shown that patients with COPD have a reduced HRV parameters such as standard deviation of all RR intervals (SDNN, ms) and a decrease in spectral power in the low frequency component (LF). Our aim is to highlight the existence of changes in HRV in patients with COPD and to demonstrate the contribution of vegetative autonomic disfunction in patients with COPD

Keywords: chronic obstruction of the airways, ventricular arhythmia

 

DOWNLOAD PDF