CHALLENGES AND NECESSITIES OF VULNERABILITY ASSESSMENT FOR POWER SYSTEMS INFRASTRUCTURES

Autor/autori: Senior Ass. Researcher Tao HUANG, PhD (Italia), Eng. Simona Louise VORONCA (Romania),Professor Anca Alexandra PURCAREA PhD (Romania), Eng. Abouzar ESTEBSARI(Italia)

Rezumat: O serie de studii si definitii ale vulnerabilitatii sistemelor electro-energetice au fost publicate, cu luarea in consideratie a multiplelor aspecte complexe, dar conducand la ambiguitati in utilizarea practica. De aceea, in aceasta lucrare se propune o clasificare clara pentru evaluarea vulnerabilitatii, cu izolarea diferitelor origini. Prin aceasta structurare se pot evidentia si prioritiza amenintarile, obtinandu-se o mai buna intelegere a punctelor slabe in care se pot dezvolta vulnerabilitati. Un model generic pentru vulnerabilitatile sistemului electro-energetic, in special al celor operationale, poate fi dezvoltat ulterior, in vederea diminuarii acestora.

Cuvinte cheie: lant de evenimente, sistem electro-energetic, securitate, susceptibilitate, vulnerabilitate


Abstract: Many studies and definitions of vulnerability have been published considering multiple aspects collectively which resulted in ambiguities in practical use. Therefore, a clear classification for vulnerability assessment isolating different dimensions of the origins of vulnerability is proposed in this paper. Under the framework, focuses can be brought on a specific dimension for a better understanding of where the system vulnerability arises. A generic pattern of system vulnerabilities, especially operational vulnerabilities, can be subsequently developed for its mitigation

Keywords: Chain of events, Power systems, Susceptibility, Security, Vulnerability

 

DOWNLOAD PDF