ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION AND STORAGE SYSTEMS

Autor/autori: Prof. Eng. Corneliu BOTAN, PhD, Eng. Dumitru CUCIUREANU,Eng. Florin Tiberiu PAL, Eng. Florin OSTAFI, PhD

Rezumat: Lucrarea se refera la sisteme electromecanice de conversie si stocare a energiei. Se au in vedere doar sistemele care folosesc strict conversia electromecanica a energiei, fara a considera si alte forme de energie. Sunt punctate o serie de similitudini in cadrul problemelor abordate in cazul ambelor sensuri de transformare a energiei. Se analizeaza mai detaliat sistemele de generare cu stocarea bazata pe utilizarea aerului comprimat. Se prezinta pe scurt o noua solutie in aceasta directie.

Cuvinte cheie: sisteme electromecanice, conversie energie, stocare energie


Abstract: The paper deals with electromechanical energy conversion systems that use the energy storage. Only electromechanical energy conversion is considered and no other form of energy is taken into account. Some similitudes in the approached problems in the both direction of the energy transformation are pointed. More detailed are analyzed the energy generation systems with storage based on compressed air. A new solution in this direction is shortly discussed

Keywords: electromechanical systems, energy conversion, energy storage.

 

DOWNLOAD PDF