OPERATIONAL POWER FLOW OPTIMIZATION FOR AN INDUSTRIAL ELECTRICAL NETWORK

Autor/autori: Professor Mariana DUMITRESCU

Rezumat: Obiectivul lucrarii este sa simuleze si sa optimizeze functionarea unui sistem electroenergetic real din mediul industrial cu consumatori importanti, precum si sa calculeze parametrii de performanta electrica ai acestuia. Problemele unu sistem industrial, atat in faza de proiectare cat si in cea de expolatare, implica analiza si optimizarea circulatiei de putere. Controlul nivelului de tensiune si determinarea valorilor de curent pe ramuri si tensiune la noduri este realizata cu ajutorul programului Edsa Paladin. Sistemul electroenergetic analizat este un caz real din mediul industrial, fiind foarte importanta optimizarea functionarii acestuia in regimul de exploatare

Cuvinte cheie: sistem electroenergetic, circulatie de putere, optimizare, distributie de energie electrica


Abstract: The objectives of the paper are to simulate the operational stage and to compute the electrical performance in an industrial environment with important power consumers. Solving of the electrical problems from design to exploitation phase takes in account also to optimize the power flow and to give the voltage and current measures taking in account the voltage control. The paper presents an Edsa Paladin digital simulation for a real case study from a power industrial delivery system with the purpose to optimize the operational stage of the system

Keywords: Power system, power flow, optimization, power delivery

 

DOWNLOAD PDF