SISTEME EOLIENE PERFORMANTE PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE REGENERABILE

Autor/autori: Prof. dr. ing. Stefan DRAGOMIR, Prof. dr. ing. Elisabeta VASILESCU

Rezumat: In lucrare sunt analizate mai multe tipuri de sisteme eoliene pentru producerea energiei electrice. Utilizarea puterii vantului pentru producerea energiei electrice inseamna mai putin de 0,1% la scara mondiala. In multe regiuni ale lumii turbinele de vant pentru producerea energiei electrice urmeaza sa fie produse in serie cu costuri din ce in ce mai reduse. Vantul va deveni cu timpul cea mai ieftina sursa de energie. Potentialul de obtinere a curentului electric folosind turbinele de vant este de cinci ori mai mare decat al oricarui alt sistem de obtinere a energiei „verzi” pe Terra. Multe proiecte de obtinere a acestei energii vor fi localizate in zone cu puternici curenti de aer. Europa va putea sa suplimenteze cu cca. 25% cererea de energie electrica in viitorii ani folosind sistemele eoliene.

Cuvinte cheie: sisteme eoliene, turbine de vant, sursa regenerabila, energie electrica


Abstract: In this work are to be analyzed several types wind systems for production of electricity. Although wind power ensures that less than 0.1 % of the electricity on a world scale, it has proved to be a real one. In many regions of the world the wind turbines will enter into mass production and their cost will decrease. The wind will become one of the cheapest sources of energy. The global Potential of wind turbine using in the future, is approximately five times greater than all other „green” energy system to produce electricity on the Earth. Most projects of the recovery will be located in areas with strong currents of air. Europe would be able to get about 25% of the market demand of electric power, using wind turbines

Keywords: wind system, wind turbine, renewable source, electrical power

 

DOWNLOAD PDF