PROTECTIA INTELECTUALA A REZULTATELOR CERCETARII STIINTIFICE - CONDITIE A PROGRESULUI TEHNOLOGIC PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

Autor/autori: Dr. ing. Cristina - Maria DABU

Rezumat: Societatea actuala se caracterizeaza printr-o viteza foarte mare a schimbarilor, printr-un progres tehnologic fara precedent, datorita dezvoltarii tehnologiei IT&C si printr-o piata din ce in ce mai concurentiala si mai mobila. Mediul concurential, criza economica, dezvoltarea tehnologica, viteza schimbarilor fac din ce in ce mai dificila supravietuirea pe piata a societatilor comerciale. Proprietatea intelectuala joaca un rol esential in gestionarea si incurajarea inovatiilor, prin furnizarea bazei legale pentru revenirea la investitiile in cercetare si dezvoltare. In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, dreptul proprietatii intelectuale protejeaza inventatorii sau intreprinderile inovatoare impotriva contrafacerilor si a concurentei neloiale, prin oferirea de drepturi legale pentru controlul si utilizarea proprietatii lor intelectuale pentru o anumita perioada de timp.

Cuvinte cheie: proprietate intelectuala, inventie, cercetare, progres tehnologic, intreprinderi mici si mijlocii


Abstract: The world today is characterized by a very high speed of changes, through an unprecedented technological progress due to the development of IT & C market and is becoming more competitive and more mobile. The competitive market, economic crisis, technological development, the speed of changes are increasing the difficulty of market survival for companies. Intellectual property plays a key role in managing and encouraging innovation, providing the legal basis for the return of investments in research and development as profit. In the case of small and medium companies, intellectual property laws protect inventors and innovative companies against counterfeiting and unfair competition by offering legal rights to control and use their intellectual property economic benefits for a certain period of time.

Keywords: intellectual property, invention, research, technological progress, small and medium companies

 

DOWNLOAD PDF