REMODELAREA INTEGRATĂ A MOBILITĂŢII ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE

Autor/autori: Conf. dr. arh. Mihaela Hermina NEGULESCU

Rezumat: Creşterea explozivă a automobilităţii şi politica de satisfacere necondiţionată a exigenţelor acesteia, adoptată de marile oraşe timp de câteva decenii, sunt cauzele majore ale deprecierii spaţiilor publice şi a locuirii urbane, în general. Schimbarea de paradigmă a mobilităţii în logica sustenabilităţii readuce în actualitate preocupările pentru un mediu de viaţă curat, sigur, accesibil tuturor şi agreabil. Lucrarea prezintă câteva recente modele de (re)partajare, (re)organizare, (re)configurare a spaţiilor publice, favorabile utilizatorilor nemotorizaţi şi renaşterii urbanităţii, care se fundamentează pe remodelarea mobilităţii: străzi şi areale pietonale, zone „de întâlnire” (shared-spaces), zone ’30 (km/h), bulevarde.

Cuvinte cheie: spaţiu public, mobilitate urbană, zone pietonale, reţea rutieră, zone ’30, zone partajate / sharedspace, bulevarde


Abstract: The explosive growth of automobility and the policy of unconditional satisfying of its requirements, that was promoted by major cities for decades, are two of the main causes of public spaces and urban living degradation. The change of the mobility paradigm, in compliance with the logic of sustainability, brings back in actuality the concerns for a clean, safe, accessible and attractive urban environment. This paper presents some recent models of (re)sharing, (re)organization, (re)configuration of public spaces friendly to nonmotorized users and favorable to the urbanity re-birth, which strongly relies on the reshape of mobility: streets and pedestrian areas, shared-spaces, zones '30 (km / h), boulevards.

Keywords: public space, urban mobility, pedestrian zones, road network, zones 30’(km/h), shared-space, boulevards

 

DOWNLOAD PDF