INTERACŢIUNI DINAMICE „MOBILITATE – URBANISM”

Autor/autori: Prof. dr. ing. Şerban RAICU, Ş.l. dr. ing. Dorinela COSTESCU

Rezumat: Intercondiţionările dintre mobilitate/transport şi amenajarea teritoriului/urbanism sunt examinate distinct (în fiecare dintre cele două sensuri) cu scopul de a desprinde direcţii de acţiune conforme cu tendinţele de făurire a oraşului coerent. În lucrare sunt prezentate soluţii (modele/metodologii) pentru orientarea deciziilor de modernizare/dezvoltare a sistemului teritorial în vederea reducerii lungimii/duratei medii a deplasării.

Cuvinte cheie: accesibilitate, atractivitate, exces de distanţă, ecart de reşedinţă


Abstract: In order to identify guidelines of action accordingly to the trends of development of the coherent city, intercorrlelations between mobility/transport and land use/urbanism are analyzed distinctly (in each of the two directions). The paper presents solutions (models/methodologies) for orientation of the decisions of modernization/expansion of the territorial system with the object of reducing of travel length/time

Keywords: accesibility, atractivity, excess of distance, residence extent.

 

DOWNLOAD PDF