ROBOŢI INTELIGENŢI – STRUCTURI DE RAŢIONARE

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Ioana ARMAŞ

Rezumat: Robotica reprezintă un domeniu complex şi eterogen al cercetării ştiinţifice şi tehnice, având diverse aplicaţii în activităţile umane şi sociale. În aceste condiţii, datorită caracterului deschis al domeniului, robotica integrează şi utilizează rezultatele cercetărilor în inteligenţa artificială pentru dezvoltarea de noi generaţii de roboţi, respectiv roboţii inteligenţi cu capabilităţi de decizie şi autonomie în realizarea sarcinilor în medii puternic dinamice şi necunoscute. Din această perspectivă, în prezenta lucrare se consideră nucleul raţionalităţii roboţilor inteligenţi, fiind prezentate aspectele principale ale structurilor de raţionare prin cele două dimensiuni: logică şi semiotică. Astfel, sunt avute în vedere direcţiile de dezvoltare ale structurilor de raţionare logice şi semiotice, împreună cu interacţiunea acestora în crearea comportamentului inteligent. Rezultatele cercetării au aplicabilitate în dezvoltarea roboţilor inteligenţi logico – semiotici şi evidenţiază necesitatea considerării în proiectare a contextului sinergetic, conform căruia structurile robotului (de percepţie, acţiune, procesare, raţionare) trebuie rezolvate simultan într-o manieră orientată pe capacitatea globală de „gândire” şi autonomie.

Cuvinte cheie: roboţi inteligenţi, inteligenţă artificială, logică, semiotică, sinergie, structuri de raţionare


Abstract: Robotics represents a complex and heterogeneous technical and scientific field of research, with various applications in different areas of human and society activities. In these conditions, due to its capability to integrate other technical and non-technical disciplines, the results of artificial intelligence have been used in developing new generations of robots, respectively the intelligent robots, with decision capabilities in highly dynamic and unknown environments, and autonomy in performing their tasks. From these points of view, the present paper considers the core of the intelligent robots' rationality, presenting the main aspects of the corresponding reasoning structure at its two principal levels: logics and semiotics. Thus, the main aspects in developing logic and semiotic reasoning structures are considered, together with their interactions in creating the intelligent behavior of the robot. The results have applicability in developing intelligent logical – semiotic robots, and highlights the necessity to reconsider in the design process the synergistic context according to which all the robot's structure (i.e., perception, action, processing, reasoning) must be solved simultaneously, oriented towards the global capability of ”thinking” and autonomy.

Keywords: intelligent robots, artificial intelligence, logics, semiotics, synergy, reasoning structures

 

DOWNLOAD PDF