ECHIPAMENT TEHNIC DESTINAT SORTĂRII MERELOR DUPĂ DIMENSIUNI

Autor/autori: Lucreția POPA, Ancuța NEDELCU, Radu CIUPERCĂ,Vasilica ŞTEFAN, Albert PETCU

Rezumat: În cadrul Programului „ADER 2020” s-au efectuat cercetări aplicative pentru realizarea unui echipament tehnic destinat sortării după dimensiuni a merelor, sau a altor fructe de formă aproximativ sferică. Echipamentul are drept scop valorizarea producţiei fermierilor din fermele de semi-subzistenţă, prin sortarea merelor după dimensiuni, putându-se realiza sortarea pe cinci grupe dimensionale principale. Echipamentul contribuie la reducerea timpului de lucru din tehnologia de condiţionare şi implicit la scăderea duratei de la recoltare şi până la desfacerea pe pieţele de profil, crescând implicit veniturile fermierilor

Cuvinte cheie: apples sorting equipment, conditioning technology


Abstract: According to the objectives of the Programme “ADER 2020”, has been conducted applied research to achieve technical equipment for sorting the apples or other fruit approximately spherical shape by size. The aim of this equipment is to valorise the farmers’ production, in the semi-subsistence farms, by sorting apples by size. This sorting equipment can sort the fruits in five main dimensional groups. This equipment helps to reduce the working time of the conditioning technology and thus to decrease the duration from the harvesting to the distribution in the markets, thus increasing farmers' income

Keywords: apples sorting equipment, conditioning technology

 

DOWNLOAD PDF