CERCETĂRI ÎN DOMENIUL VOPSIRII ECOLOGICE A MATERIALELOR TEXTILE CELULOZICE

Autor/autori: Florina PRICOP, Alina POPESCU, Ioana Corina MOGA,Aneta CHIVOIU, Razvan SCARLAT

Rezumat: Utilizarea tehnologiilor convenţionale pentru epurarea apelor uzate generate de industria textilă ridică probleme din ce în ce mai grave inginerilor de mediu din cauza restricţiilor din ce în ce mai dure de deversare a efluenţilor impuse prin legislaţia de mediu. Din acest motiv se caută atât noi procedee de epurare cu eficienţe cât mai ridicate, dar şi reducerea poluării încă din procesul de producţie prin utilizarea unor coloranţi şi procedee de vopsire cu impact minim asupra poluării apelor. Lucrarea de faţă prezintă un nou procedeu ecologic de vopsire cu impact minim asupra apelor uzate generate

Cuvinte cheie: enzime, epurare apă uzată, biotehnologie, industria textilă, vopsire


Abstract: The use of conventional textile wastewater treatment processes becomes drastically challenged to environmental engineers with increasing more and more restrictive effluent quality by water authorities. That is why the researchers seek new and efficient methods for wastewater treatment and new dyeing processes and ecological dyes. This paper presents a new ecological method for textile dyeing with minimal impact upon generated wastewaters

Keywords: enzymes, wastewater treatment, biotechnology, textile industry, dyeing

 

DOWNLOAD PDF