PROGRESUL TEHNOLOGIC ȘI UTILIZAREA STRUCTURILOR DIN MATERIALE COMPOZITE ÎN INDUSTRIA AERONAUTICĂ

Autor/autori: Dr. ing. Dorin ROŞU, Ing. Bogdan SPINEANU, Ing. Tudor-Mihai TOMESCU (Germania),Ing. Traian TOMESCU

Rezumat: Lucrarea se adresează inginerilor și celor care doresc să aprofundeze cunoştinţele privind utilizarea unor tipuri de materiale compozite în industria aeronautică și în alte domenii

Cuvinte cheie: proiectarea în industria aeronautică, structuri din materiale compozite, fibre de sticlă, fibre de carbon, fibre de Kevlar


Abstract: This paper addresses the engineers and those who wish to deepen their knowledge on the use of some types of composite materials for the aircraft industry and other fields

Keywords: design in aeronautics, composite structures, fiber pieces, carbon fiber, Kevlar fiber

 

DOWNLOAD PDF