EDUCAŢIE ÎN VEDEREA MINIMIZĂRII AMPRENTEI DE APĂ

Autor/autori: Ioana Corina MOGA, Gabriel PETRESCU, Florina PRICOP, Vlad DUMITRU

Rezumat: Amprenta de apă a unui produs (bun sau serviciu) reprezintă volumul de apă proaspătă, însumată pe diferitele etape ale procesului de producţie, utilizată pentru realizarea produsului. „Utilizarea apei" se referă la volumul de apă consumată (evaporată) şi / sau poluată. Amprenta de apă este un indicator explicit din punct de vedere geografic, nu numai pentru că prezintă volumele de apă utilizate şi poluarea, dar de asemenea indică locaţiile şi calendarul de utilizare a apei. În prezent, educaţia populaţiei trebuie să conducă spre minimizarea amprentei de apă, pentru a proteja această resursă vitală

Cuvinte cheie: amprenta de apă, resurse apă, consum, politică de mediu


Abstract: The water footprint of a product (good or service) is the volume of fresh water used to produce the product, summed over the various steps of the production chain. ‘Water use’ is measured in terms of water volumes consumed (evaporated) and/or polluted. The water footprint is a geographically explicit indicator, not only showing volumes of water use and pollution, but also the locations and timing of water use. Education should focus on minimizing the water footprint to protect this vital resource

Keywords: biological treatment, wastewater, oxygenation, mass transfer

 

DOWNLOAD PDF