REPREZENTARI ALE RAPORTULUI SECŢIUNII DE AUR ÎN MUZICĂ

Autor/autori: Lect. univ. dr. Octavian Denis VELESCU

Rezumat: Studiul marilor opere ale culturii universale, modul de realizare, precum și relaţiile perfecte de complementaritate sau armonie ale acestora au constituit subiectul unor analize de real interes, atât pentru mediul artistic, cât și pentru cel știinţific. Astfel, unul dintre cele mai interesante cazuri de interferenţă dintre știinţă și artă se referă la proporţionalitate. În spatele unui nume cu o reală încărcătură mistică precum secţiunea de aur, raportul de aur sau proporţia divină, se află un tipar de construcţie care a stârnit mereu dezbateri, fiind răspândit pe scară largă, pornind de la diverse structuri din natură, până la numeroase realizări artistice ce cuprind creaţii deosebite din arhitectură, arte plastice și muzică

Cuvinte cheie: muzică, proporţie, secţiunea de aur, structură


Abstract: The study of the great works of the universal culture, the creation and perfect relations of complementarities or harmony of these was the subject of both artistic and scientific analysis. Thus, one of the most interesting cases of interference between science and art refers to proportionality. Behind mystical names such as golden section, golden ratio or divine proportion, we find a building pattern which always sparked debate, being spread widely, from various structures of nature to many outstanding artistic achievements that include creation of architecture, art and music

Keywords: music, proportion, golden section, structure

 

DOWNLOAD PDF