MIHAI EMINESCU – DESPRE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

Autor/autori: Ing. dipl. Ovidiu ŢUŢUIANU

Rezumat: Lucrarea prezintă unele preocupări ale poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, privind „ştiinţele exacte”. Sunt menţionate cugetări ale Poetului asupra importanţei şi rolulului ştiinţelor precum şi a interferenţelor şi complementarităţii între ştiinţă şi cultură. De asemenea, sunt exemplificate referiri ale acestuia la diverse domenii tehnice ca: termotehnică, mecanică, energetică, dar şi definiţii ale unor concepte tehnico-economice, cum ar fi: producţia de valori, industrializarea, eficienţa economică şi managementul

Cuvinte cheie: știinţă, cultură, interferenţe, complementaritate, cugetare, tehnică, termotehnică, mecanică, energetică


Abstract: The work shows some preoccupations of our national poet, Mihai Eminescu, regarding „accurate sciences”. Poet's reflections about the role and the importance of sciences, as well as the interference and complementarity between science and culture, are mentioned. His references to different technical field as: thermotechnics, mechanics, energetics, but also the definitions of some technical-economical concepts as: production of values, industrialisation, economical efficiency and management, are exemplified

Keywords: science, culture, interference, complementarity, reflection, technics, termotechnics, mechanics, energetics

 

DOWNLOAD PDF