SISTEMELE DE STOCARE A ENERGIEI, O SOLUŢIE PENTRU OPTIMIZAREA FUNCŢIONĂRII REŢELELOR ELECTRICE LA CARE SUNT RACORDATE SURSE REGENERABILE INTERMITENTE

Autor/autori: Florin Teodor TĂNĂSESCU

Rezumat: O restricţie întâlnită în producerea de energie electrică se datorează faptului că energia electrică trebuie consumată atunci când se generează şi nu poate fi conservată decât prin stocarea ei. Sunt prezentate diversele soluţii de stocare, avantajele şi dezavantajele lor, tendinţele, insistând asupra unei probleme de actualitate: integrarea surselor intermitente de energie: soare–vânt–hidro şi acumularea energiei în câteva Sisteme de Stocare a Energiei (SSE) apreciate de autor a fi utile şi posibil de dezvoltat în România. Recomandarea pentru dezvoltarea unui anumit SSE se face de către autor ţinând seama de densităţile de energie şi putere asigurate, cicluri de viaţă, timp de încărcare/descărcare, costuri, funcţii la care aceste sisteme de stocare pot răspunde la cerinţele reţelei electrice, articolul comunicând sintetic date şi informaţii utile pentru dezvoltarea unui sistem de stocare. Se prezintă in finalul lucrării, o “foaie de parcurs” (road map) şi paşii de urmat în dezvoltarea unui Sistem de Stocare a Energiei (SSE)

Cuvinte cheie: stocare energie; integrare surse intermitente; sisteme de stocare; “foaie de parcurs”

 

DOWNLOAD PDF