REPROIECTAREA PENTRU MASĂ MINIMĂ A STRUCTURILOR SUDATE PENTRU AVIOANELE UȘOARE– STUDIU DE CAZ

Autor/autori: Drd. ing. Gabriel DIMA, Prof. dr. ing. Ion BALCU, Angi NORBERT

Rezumat: Designul pentru masă minimă reprezintă o cerinţă definitorie pentru structurile aeronavelor. Articolul prezintă un studiu de caz, legat de ușurarea structurii fuselajului unui avion ușor prin reproiectarea punctelor de joncţiune cu aripa, respectiv trenul de aterizare. Sunt prezentate soluţiile alternative, rezultatele cantitative cu concluzii și recomandări pentru practica de proiectare.

Cuvinte cheie: structuri sudate, design pentru masă minimă, joncţiuni tubulare, analiza cu elemente finite


Abstract: Lightweight design represents a major technial requirement for aircraft structures. Paper presents a case study, related to a light aircraft structure weight saving program by redesign of joining points of wing, wing strut, main and tail landing gear. There are presented alternate concepts and results toghether with conclusions and recommendations for practical design

Keywords: welded structures, lightweight design, tubular joints, finite elements analysis

 

DOWNLOAD PDF