TIPURI DE ŞARPANTE PENTRU CONSTRUCŢIILE DIN LEMN

Autor/autori: Asist. univ. dr. ing. Gheorghe-Cosmin SPÎRCHEZ

Rezumat: În lucrare se prezintă câteva tipuri de şarpante utilizate la construcţiile din lemn, precum şi analiza statică a grinzilor folosind software-ul AXIS VM. Panta unui acoperiş trebuie să fie cu atât mai mare, cu cât materialul din care se execută este mai puţin impermeabil

Cuvinte cheie: răşinoase, foioase, căprior, şarpantă construcţii din lemn


Abstract: The paper presents several type of wood framing used in construction and static analysis of beam using AXIS VM software. The slope of the roof shall be the grater, the more material that made is less waterproof

Keywords: softwoods, hardwood, rafter, framing, wood construction

 

DOWNLOAD PDF