METODE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE A COMPORTAMENTULUI SIMULAT. DESCRIEREA ŞI UTILIZAREA SISTEMULUI MECATRONIC DE TIP SB-MET V.1.0

Autor/autori: Drd. Dan GABOR, Prof. dr. ing. Mihaela BARITZ, Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI

Rezumat: Procedurile tradiţionale de detectare a comportamentului simulat utilizează multipli indici autonomi ai activării fiziologice (GSR, T.A.-puls, respiraţia) asociaţi cu observaţii asupra comportamentului care pot fi identificate prin examinarea la poligraf. Articolul propune un nou sistem mecatronic de urmărire a privirii binoculare. Interpretarea răspunsurilor date în cazul unui test având la bază supravegherea prin acest sistem poate avea soluţii directe sau complementare altui sistem pentru determinarea veridicităţii comportamentului uman şi diferenţierii acestuia de un comportament simulat. Sistemul poate compensa deficienţele apărute în acurateţea sistemului poligraf prin complementaritate şi analiză de caz compensatorie în analiza unor caracteristici fiziologice greu de controlat prin antrenament de analiză emoţională

Cuvinte cheie: comportament simulat, poligraf, mișcare oculară


Abstract: Traditional procedures to detect simulated behavior using multiple indices autonomous activation of physiological (GSR, TA-pulse, respiration) associated with observations of behavior can be identified by examining the polygraph. The paper proposes a new mechatronic binocular gaze tracking. Interpretation answers for a test based on the surveillance system may have direct or complementary solutions of another system to determine the veracity of human behavior and its differentiation simulated behavior. The system can compensate for shortcomings in the accuracy of polygraph system by complementary and compensatory case analysis in the analysis of physiological characteristics through training unmanageable emotional analysis

Keywords: simulated behavior, polygraph, ocular movement

 

DOWNLOAD PDF