SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE PRIN PICURARE ALIMENTAT DE LA PANOURI FOTOVOLTAICE

Autor/autori: Şef. lucr. dr. ing. Laurenţiu ALBOTEANU, Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA, Ing. Constantin DOBOŞERIU

Rezumat: Protejarea resurselor naturale prin utilizarea raţională şi eficientă a acestora este una dintre problemele la nivel mondial cu care se confruntă specialiştii. Apa ca de altfel şi combustibilii clasici fac parte din resursele naturale importante ale Terrei. Lucrarea prezintă o soluţie cu privire la utilizarea eficientă a apei pentru irigaţii. Soluţia constă în utilizarea unui sistem automat de irigare prin picurare ce utilizează energia solară

Cuvinte cheie: irigaţii prin picurare, energie solară, sistem fotovoltaic, automatizare, monitorizare


Abstract: Protecting natural resources through rational and efficient use of them is one of the global issues facing experts. Water as well as classic fuels are part of the important natural resources of the Earth. This paper presents a solution regarding the efficient use of water for irrigation. The solution is to use an automatic drip irrigation system using solar energyirigaţii prin picurare, energie solară, sistem fotovoltaic, automatizare, monitorizare

Keywords: drip irrigation, solar energy, photovoltaic system, automation, monitoring

 

DOWNLOAD PDF