SENSORS FOR SMART TEXTILES

Autor/autori: Drd. eng. Vlad Dragos DIACONESCU, Assoc. prof. eng. Liliana VORNICU-ALBU Ph D, Assoc. prof. eng. Rodica DIACONESCU Ph D, Drd. eng. Isabela RACEA, Prof. eng. Aurelia GRIGORIU Ph D

Rezumat: Studiul abordează textile inteligente care conţin dispozitive electronice încorporate. S-a efectuat un studiu experimental pentru un sistem de măsurare şi afişare a temperaturii cu un traductor comercial TMP 100. După proiectarea schemei electrice pentru sistem, s-a elaborat şi implementat codul pentru afişarea temperaturii măsurate cu senzorul digital. Apoi, s-a realizat sistemul funcţional şi s-a efectuat un studiu de eroare. S-a constatat că sistemul creat poate fi utilizat la măsurarea şi afişarea temperaturii în interior şi în mediul exterior, pe materiale textile sau în diferite incinte, pentru monitorizarea şi reglarea temperaturii, atunci când este cazul

Cuvinte cheie: textile inteligente, senzori


Abstract: The study is about smart textiles containing integrated electrical devices It has been made an experimental research for a measurement and display of temperatures the using a commercial sensor model TMP 100. After, the electrical schema for the system was designed, the software for displaying the measured temperature with the digital sensor was elaborated and implemented. The next step was to make the functional system and to determine the performances. This system could be used for measuring and displaying the temperature inside and outside, on fabrics or in different chambers, for monitoring and controlling the temperature when needed

Keywords: smart textiles, sensors

 

DOWNLOAD PDF