APLICAREA ANALIZEI DE CORELAŢIE PENTRU EVALUAREA EFICIENŢEI INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Autor/autori: Lector superior Aliona DODU (Republica Moldova)

Rezumat: Incubatoarele de afaceri, ca orice alt mecanism economic, trebuie să facă faţă sistemului de evaluare a beneficiilor realizate şi a impactului său economic. Există anumite criterii care permit evaluarea, iar performanţa şi succesul pot fi analizate prin două categorii importante: obiectivul incubatorului ca mecanism economic în cadrul unei politici locale, regionale, naţionale, precum şi eficienţa programelor individuale/instituţionale de dezvoltare a afacerilor

Cuvinte cheie: incubator de afaceri, eficienţă, viabilitate, impact economic și social


Abstract: Business incubators, like any other economic mechanism, must face the evaluation system of the benefits achieved and its economic impact. There are certain criteria to be assessed, and the performance and success can be analyzed through two important categories: the objective of the hatchery as economic mechanism within the framework of a policy of local, regional, national, as well as the effectiveness of individual programs/institutional business development

Keywords: business incubator, efficiency, sustainability, social and economic impact

 

DOWNLOAD PDF