METODA ATLASULUI VÂNTULUI ŞI APLICAREA ACESTEIA ÎN CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

Autor/autori: Drd. ing. Vasile RACHIER (Republica Moldova)

Rezumat: Metoda Atlasului Vântului (MAV) elaborată de Departamentul de Energie Eoliană și Fizica Atmosferei de la Riso National Laboratory din Danemarca are limitele de aplicabilitate, care se referă la particularităţile climei în regiune și orografiei terenului. Doi indicatori – de accidentare RIX și de performanţă orografică ΔRIX, care determină gradul de accidentare a terenului, respectiv, aplicabilitatea metodei MAV, s-au calculat pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Valoarea maximă a indicatorului de performanţă ΔRIX este egală cu 5,6 % și corespunde regiunii centrale a ţării, ceea ce vine să ne spună că eroarea de predicţie a potenţialului eolian nu va depăși ± 5%. De asemenea, s-au identificat cele mai abrupte zone în care indicatorii RIX şi ΔRIX ating valori maxime. Aceste zone sunt situate de-a lungul râurilor Nistru şi Răut

Cuvinte cheie: Metoda Atlasului Vântului, evaluarea potenţialului eolian, indicator de accidentare RIX, indicator de performanţă orografică ΔRIX


Abstract: Wind Atlas method (WAM) developed by the Department of Wind Energy and Atmospheric Physics at Riso National Laboratory in Denmark, has limits of applicability, which refers to the climate characteristics in the region and terrain orography. Two index - ruggedness index RIX and orographic performance index ΔRIX which determines the degree of terrain steep, namely, the applicability of the method WAM were calculated for the entire territory of Moldova. Maximum value of orographic performance ΔRIX is equal to 5,6 % and corresponds to the central region of the country which also comes to tell us that the prediction error of the wind potential will not exceed ± 5 %. Also, were identified the steepest areas where indicators ΔRIX and RIX reach maximum values. These areas are located along the river Nistru and Raut

Keywords: Wind Atlas Method, potential wind assessment, ruggedness index RIX, orographic performance indicator ΔRIX

 

DOWNLOAD PDF