UNELE ASPECTE ALE CINETOSTATICII MULTIPLICATOARELOR PLANETARE PRECESIONALE

Autor/autori: R. CIOBANU (Republica Moldova)

Rezumat: Evoluţia progresului tehnic al industriei constructoare de mașini este influenţat în mare măsură de performanţele mecanismelor de transformare și transmitere a mișcării și energiei. Un element important al sistemelor energetice aparţine multiplicatoarelor care au rolul de a amplifica rotaţiile rotorului generatorului și de a îmbunătăţi performanţele sistemului. Condiţii importante impuse multiplicatoarelor sunt asigurarea unui randament înalt, reducerea neuniformităţii rotirii ca sursă generatoare de vibraţii, mărirea capacităţii portante şi dimensiunile de gabarit reduse. În lucrare este cercetată cinetostatica multiplicatoarelor planetare precesionale

Cuvinte cheie: multiplicatoare planetare precesionale, mișcare de precesie, mecanism de legătură


Abstract: The evolution of the technical progress of the machine building industry is influenced to a great extent by the performances of the mechanisms for transforming and transmitting motion and energy. An important element of the energy systems belongs to multipliers which have the role to amplify the revolutions of the generator’s rotor and to improve the systems performances. An important condition is imposed to ensure a high yield multipliers, reducing the rotation unevenness of vibrating source, increasing the bearing capacity and reduced overall dimensions. This paper is researched cinetostatica planetary precessional multipliers gear box

Keywords: planetary precessional multipliers gear box, precession motion, linkage mechanism

 

DOWNLOAD PDF