EVALUAREA ŞI PROGNOZA INDICATORILOR FIABILITĂŢII REŢELELOR ELECTRICE

Autor/autori: Lect. superior univ. dr. ing. Victor Serghei POPESCU (R. Moldova)

Rezumat: În etapa actuală în reţelele electrice au loc un număr mare de refuzuri, care afectează procesul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor. Asigurarea fiabilităţii reţelelor electrice la diferite niveluri de tensiuni constituie o problemă multifactorială şi depinde în mare măsură de influenţa diferiţilor factori. Determinarea comportamentului factorilor de influenţă, atât determinaţi cât şi nedeterminaţi, asupra procesului de distribuţie a energiei electrice permite elaborarea mecanismului de prognoză şi asigurare a nivelului de fiabilitate a reţelelor electrice la diferite niveluri de tensiuni

Cuvinte cheie: fiabilitatea de funcţionare; indicatori de fiabilitate; factori aleatori; prognoza refuzurilor din reţelele electrice


Abstract: Problems of the optimization reliability in electrical networks of the different class of voltage have probabilistic nature, they discretely change and depend on the number of factors both definite and indefinite and have importance by selection of electric equipment, graph of development of electrical networks and voltage levels. The definition of the major factors, which have determining significance on their value and speed of their change allow to elaborate methods of their optimization and to elaborate effective methods of their growth limitation in electrical networks with the different class of voltage

Keywords: functioning reliability; reliability indicators; the random factors; analysis of refusals in electrical networks

 

DOWNLOAD PDF