STUDIUL PRECIZIEI MODELELOR DE QUASIGEOID PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Autor/autori: Dumitru NUCA (R. Moldova)

Rezumat: Scopul lucrării date a fost studiul modelelor de cvasigeoid utilizate în Republica Moldova, caracteristica lor generală, modul de lucru și compararea preciziei fiecărui model. Totodată au fost comparate modelele de cvasigeoid internaţionale pentru a putea avea o concluzie mai exactă, cu date mai multe. Problema de bază la poziţionarea altimetrică în Republica Moldova (RM) este datorată utilizării diferitor modele de cvasigeoid create pentru teritoriul dat, ceea ce duce la abateri de coordonate în timpul măsurătorilor topogeodezice. În acest articol este demonstrată importanţa utilizării unui model de cvasigeoid unic, care este bazată pe abaterile calculate pentru aceleași puncte utilizând modele diferite și pe insuficienţa de date gravimetrice, care ar putea descrie anomaliile altitudinii pentru întreg teritoriul RM. Pentru comparare, s-a utilizat o bază de date din 61 de puncte cu date GNSS/nivelment

Cuvinte cheie: cvasigeoid, precizie, GNSS, nivelment


Abstract: The aim of this work was the study of quasigeoid models used in RM, their general characteristics, their main features and comparison of each model’s accuracy. Two international quasigeoid models were also involved in this study, in order to make a more reliable conclusion, with more data. The main problem of height positioning in RM is explained by unfitting coordinates for the same geographical points, when different quasigeoid models are used. Different models provide different altitude coordinates and people who practice topographical measurements, do not always use the same quasigeoid model. This paper shows the importance of practicing a sole quasigeoid model, the differences obtained from calculations of same point’s coordinates for each model. For comparison, a data base was used consisting of 61 points with GNSS/levelling data

Keywords: quasigeoid, accuracy, GNSS, levelling

 

DOWNLOAD PDF