SYSTEMATIC RECOVERY METHODS OF DYNAMIC SYSTEMS CONTROLLABILITY AND STABILITY UNDER VARIOUS UNCERTAINTIES

Autor/autori: Prof. Eng. Vasily N. KAZAK, Dr. Sc. (Ucraina), Senior lecturer Eng. Dmitry O. SHEVCHUK, Ph.D (Ucraina), N.A. TYMOSHENKO, post-graduate student (Ucraina)

Rezumat: Articolul explică posibilitatea de a aplica metodele sistemice de reconfigurare parametrică, control al reconfigurării structurale și reconfigurării obiectivelor de control al obiectului pentru a preveni trecerea de la situaţia curentă de zbor la una catastrofală și a se menţine nivelul specificat de siguranţă. Articolul prezintă o diagramă bloc a unui obiect dinamic cu sistem de control reconfigurat și descrie cum funcţionează

Cuvinte cheie: sistem dinamic, reconfigurare, sistem de control automat, pierderea controlului în zbor, supravieţuire, situaţie anormală în zbor


Abstract: The article explains the possibility of applying the systemic methods of parametric, structural reconfiguration control and reconfiguration of the object control objectives to prevent the transition to the current flight situation into a catastrophic one and maintain the specified level of safety. The article presents a block diagram of a reconfigured control system dynamic object, and describes how it works

Keywords: dynamic system, reconfiguration, automatic control system, loss of control in flight; survivability, abnormal situation in flight

 

DOWNLOAD PDF