MODELAREA SISTEMULUI GRAVIMETRIC DE DOZARE A PRAFURILOR CU VID

Autor/autori: Prof. dr. ing. Vadim CAZAC, Ilie NUCA (R. Moldova)

Rezumat: Elaborarea unui sistem complex de transport și dozare după anumite cerinţe tehnologice necesită un studiu minuţios pentru fiecare element component din acest sistem. În această lucrare este efectuat un studiu al sistemului de control propus pentru echipamentul de dozare proiectat, respectiv sunt acordate regulatoarele din buclele de reacţie după masă a sistemului de control. Cu ajutorul modelului Simulink au fost simulate procesele tranzitorii pentru fiecare component în parte și s-a obţinut raportul de transmisie dintre motorul de actionare și snec optimal. Cu ajutorul modelului s-a determinat timpul maxim necesar pentru a pregati materia primă pentru o șarjă în malaxor

Cuvinte cheie: vid, dozare cu vid, alimentator elicoidal


Abstract: Developing a complex system of transport and dosing after some technological requirements requires a thorough study for each component of the system. In this paper is carried out a study of the designed control system for dosing equipment, also have been granted regulators from reaction loops after the mass of the control system. Using the Simulink model have been simulate transient processes for each dosed component separately , was obtained optimal transmission ratio between the drive motor and screw of feeder. Using the model was determined the maximum time required to prepare the raw material for a load in the mixer

Keywords: vacuum, vacuum dosing, screw feeder

 

DOWNLOAD PDF