SOLIDIFICAREA REZIDUURILOR DE INCINERARE PRIN OMOGENIZAREA HIDRAULICĂ ÎN ŞLAM DENS

Autor/autori: Mihail Reinhold WÄCHTER, Adriana Raluca WÄCHTER2, Ioana IONEL1*, Mircea Dorin VASILESCU, Lucia Ana VARGA

Rezumat: Prezentul articol descrie modul de concepere şi proiectare a unui mixer hidraulic la scară de laborator pentru obţinerea şlamului dens şi a rocii de cenuşa în scopuri de cercetare. La nivel mondial, procentul cel mai mare de energie electrică este produs în termocentralele pe cărbune (FCPP). În urma arderii cărbunelui rezultă o cantitate semnificativă de cenuşa şi zgură care în final sunt depozitate în haldă. De asemenea se procuce o cantitate semnificativă de subproduse rezultate de la staţia de tratare a gazelor de ardere (FGT), care la fel ajung în haldă. În anumite situaţii, cenușa fină se poate utiliza în industria cimentului, iar subprodusele FGT ca material primar în constructii civile. Reutilizarea acestor produse depinde de compoziţia chimică elementară a cărbunelui şi de tehnologia FGT aplicată. Cu toate acestea doar o mică parte din producţia totală a acestor produse este refolosită, majoritatea cantităţii fiind depozitată în haldă. Una din metodele ecologice de depozitare a acestor tipuri de deşeuri în halda este cea a şlamului dens, prin care se realizeaza un amestec omogen între cenuşă şi apă, la anumite proporţii, cu scopul de a activa reacţiile chimice de cementare a elementelor de acest gen conţinute în cenuşă şi în produsele FGT. Produsul final al acestei tehnologii este roca de cenuşă care fixează şi previne levigarea substanţelor nocive conţinute în cenusa şi produsele FGT

Cuvinte cheie: șlam dens, cenușă fină, mixer hidraulic


Abstract: Fired coal power plants (FCPP) are producing the major percent of the electrical energy worldwide. As a result of the coal incineration, a huge amount of fly ash and slag are produce that ends in landfill disposal. Also the by-products resulted from the flue gas treatment plant (FGT) are produce in significant quantities that also ends in the fly ash landfill disposal. In some particular cases, the fine fly ash is used in cement industry and the FGT byproducts as basic material for civil construction products. The reuse of those products depends by the coal composition and the technology of FGT applied. Anyway just a small fraction of the overall production of fly ash, slag and FGT products are reuse, and the rest ends in landfill disposal sites. One of the environmentally friendly technologies of landfilling for this materials is dense slurry that create a homogenous mixture between incineration products and water in a controlled proportions with the aim to activate the cementing reactions of such chemical elements contain in fly ash and FGT products. The resulted product is the “ash rock” that encapsulate and prevent the leaching of the harmful elements contain in fly ash and FGT by-products. This paper presents the concept and how to design a laboratory hydraulic mixer in order to obtain dense slurry and ash rock for research purpose

Keywords: dense slurry, fly ash, hydraulic mixer

 

DOWNLOAD PDF