ÎMBUNĂTĂŢIREA TERENULUI DE FUNDARE CU COLOANE DIN PIATRĂ SPARTĂ COMPACTATĂ – TEHNOLOGIE GEOPIER®

Autor/autori: Ing. Petre UŢĂ, Ing. Eugeniu VASILACHE

Rezumat: Sistemele de îmbunătăţire a terenului de fundare dezvoltate de Geopier reprezintă o soluţie eficientă si economică pentru susţinerea structurilor sensibile la tasări. De aproape 20 ani tehnologia Geopier® este aplicată cu succes la îmbunătăţirea terenurilor, fiind deja lider de piaţă în mai multe ţări, iar in Europa se utilizează de 10 ani, primele aplicaţii având loc în Germania. Utilizate in prezent de noi, Geopier® Clasic şi Impact® au devenit o alternativă eficientă faţă de alte metode de îmbunătăţire a terenului de fundare, cum ar fi supra-excavări masive, înlocuirea terenului sau fundaţii de adâncime, incluzând piloţii bătuţi sau foraţi. Coloanele din piatră spartă Geopier® sunt construite prin compactarea succesivă, în straturi, a pietrei sparte în găuri de foraj de diverse adâncimi cu ajutorul unor echipamente de compactare specifice. Compactarea verticală sporește tensiunea laterală şi îmbunătăţeşte terenul adiacent, ceea ce înseamnă implicit o capacitate portantă mărită si un control sporit al tasărilor sub fundaţii

Cuvinte cheie: Geopier; coloane din piatră; agregate naturale; îmbunătăţirea terenului de fundare


Abstract: System of soil improvement developed by Geopier is an efficient and economical solution for supporting structures susceptible to settlements. For nearly 20 years Geopier® technology is successfully applied to improve soil foundation and is already used in several countries. In Europe is used for 10 years, first applications were in Germany. Currently used by Geopier Romania, Geopier® Classic and Impact® become an effective and alternative to other methods to improve the soil foundation, such as massive excavation, soil replacement or deep foundations, including drilled piles or precast piles. Geopier® aggregate columns are constructed by compacting successive layers of grade stone, in boreholes of different depths using specific compaction equipment. Vertical compaction increases lateral stress in the surrounding soil and improves load capacity.

Keywords: Geopier; stone columns; natural aggregates; improving soil foundation

 

DOWNLOAD PDF