SOLUŢII MODERNE DE PODURI APLICATE ÎN ROMÂNIA ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII

Autor/autori: Dr. ing. Victor POPA

Rezumat: Deschiderea porţilor către ţările dezvoltate după 1990 a determinat şi progresul în concepţia şi execuţia podurilor în România. Cel mai important pas l-a constituit încrederea în posibilităţile inginerilor noştri de a găsi noi soluţii şi de a folosi materiale moderne, eficiente. Din punct de vedere al execuţiei, elementul cel mai nou a constat în utilizarea materialelor de construcţie şi a tehnologiilor de execuţie menite să îmbunătăţească calitatea podurilor. Lucrarea prezintă câteva exemple de construcţii realizate în ţara noastră în ultimele două decenii, punctând principalele lor caracteristici tehnice

Cuvinte cheie: poduri, lucrări semnificative, structuri mixte cu conlucrare, pasaj aeroportul Otopeni, structuri speciale


Abstract: Opening doors in 1990 to developed countries has led to progress in the design and execution of bridges in Romania. The most important step was the confidence of our engineers into their possibilities to find new solutions and to use modern and efficient materials. In terms of implementation, the new element was the use of building materials and execution technologies to improve the quality of bridges. This paper presents some examples of special works made in the last two decades in our country, pointing out their main technical characteristics

Keywords: bridges, significant works, mixed structures with cooperation, passage airport, special structures

 

DOWNLOAD PDF