ASPECTE PRIVIND INFRASTRUCTURA PENTRU NAVIGAŢIE DIN ROMÂNIA

Autor/autori: Prof. dr. ing. Romeo CIORTAN

Rezumat: Dezvoltarea transportului pe apă în Romania este favorizată de existenţa a peste 200 km de ţărm la Marea Neagră și cca. 1300 km de căi navigabile interioare. Acest articol prezintă principala infrastructură de navigaţie a României, incluzând Dunărea și Portul Constanţa, și explică importanţa integrării într-un sistem unitar de transport și prevederea de servicii specifice. Dunărea reprezintă una din căile navigabile ale Europei, având lungimea navigabilă de 2598 km, din care 1075 km străbat Romania. Având în vedere acest potenţial au fost construite peste 30 de porturi ca parte a unui sistem integrat de transport. Portul Constanţei este amplasat pe coasta vestică a Marii Negre și în etapa finală va avea capacitatea să primească nave până la 250 000 TdW. Portul este un centru major de transport, depozitare și distribuţie a mărfurilor și de prevedere a unor servicii adecvate. Fiind conectat la sistemul feroviar, rutier și aerian, este accesibil principalilor fumizori de mărfuri și pieţei de consum. În acelasi timp, Marea Neagra constituie graniţa a șase ţări, respectiv: Rusia, Ucraina, România, Georgia, Turcia și Bulgaria. Aceste ţări au creat o zonă de cooperare care va contribui la dezvoltarea în continuare a infrastructurii de navigaţie a României

Cuvinte cheie: porturi, căi navigabile, hinterland


Abstract: Development of water transportation in Romania is favored by the existence of over 200-km of coastline along the Black Sea and about 1,300-km of inland waterways. This publication presents the main Romanian navigation infrastructure including the one related to the Danube River and the Port of Constanta and explains the importance of integration in a unified transportation system and for providing specialized services. The Danube is one of the most important inland waterways in Europe having a navigable length of 2,588-km of which 1,075-km run through Romania. To capitalize on this navigable potential were constructed over 30 port facilities which provide handling and storage of goods, and are part of an integrated transportation system. The Port of Constanta is constructed on the west coast of the Black Sea and when completed will have the capacity to receive vessels up to 250,000 dwt. The port is a major center of transportation, storage and distribution of goods and provides specialized services. With connections to railways, roads and airport facilities, it is accessible to all major suppliers of goods and consumer markets. Furthermore, the Black Sea is surrounded by six countries including Russia, Ukraine, Romania, Georgia, Turkey and Bulgaria. These countries have agreed to create zones of collaboration which will result in further development of the Romanian navigation infrastructure

Keywords: ports, waterways, hinterland

 

DOWNLOAD PDF