MONITORIZAREA ACTIVĂŢILOR DE COMBATERE A CĂDERILOR DE GRINDINĂ ÎN ZONE TRANSFRONTALIERE. REZULTATE OBŢINUTE ÎN PROIECTUL MIS ETC 166

Autor/autori: Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA, Şef. lucr. dr. ing. Laurenţiu ALBOTEANU, As. dr. ing. Constantin ŞULEA-IORGULESCU

Rezumat: Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic - CITT a inceput cercetarile privind modernizarea echipamentelor complementare din sistemul antigrindina in anul 2000 printr-o colaborare cu Universitatea Tehnica a Moldovei din Chișinău in cadrul Programului de cooperare tehnico-știinţifică ”MOLDOVA” și au continuat cu cercetări doctorale și cu fonduri europene.În lucrare se prezintă o parte din rezultatele obţinute în Proiectul transfrontalier RO-BG MIS ETC 166, ”Monitorizarea riscurilor în zona Dunării în timpul situaţiilor de urgenţă”

Cuvinte cheie: grindină, monitorizare, transfrontalier


Abstract: University of Craiova, Innovation and Technology Transfer Centre - ITTC began research on complementary equipment modernization of anti-hail system in year 2000 through a collaboration with the Technical University of Moldova from Chisinau in the scientific-technical cooperation program "Moldova" and continued with doctoral research and European funds. The paper presents some of the results achieved in crossborder Project RO-BG MIS ETC 166, ”Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”

Keywords: hail, monitoring, cross-border

 

DOWNLOAD PDF