REDUCEREA IREVERSIBILITĂŢII PROCESELOR CU GAZE DE ARDERE ÎN CUPTOARE DE TIP TUNEL

Autor/autori: Doctorand, lect. sup. Corina CHELMENCIUC

Rezumat: În lucrarea dată este argumentată necesitatea reducerii ireversibilităţii proceselor cu gaze de ardere în cuptoare de tip tunel, în baza analizei cuptorului de panificaţie PPP 3 54. 211 ST. În special, sunt analizate pierderile de exergie cauzate de ireversibilitatea procesului de amestecare a gazelor de ardere fierbinţi din camera de ardere cu gaze reci recirculate pentru asigurarea unei temperaturi necesare pentru coacerea pâini.Este propusă o soluţie de evitare a procesului de amestec, prin înlocuirea camerei de ardere a cuptorului cu un motor cu ardere internă. Această măsură va reduce pierderile de exergie în cuptor influenţând direct eficienţa energetică a acestuia.

Cuvinte cheie: proces ireversibil, pierderi de exergie, motor cu ardere internă, cuptor tunel.


Abstract: This paper is motivated the need to reduce the irreversibility of the processes of combustion gas in tunnel oven, analyzing bread oven PPP 3 54 211 ST. Especially, are analyzed irreversible losses of exergy caused by the mixing of the hot combustion gases from the combustion chamber with the cool recirculated gases to provide a temperature necessary for baking bread. It was proposed a solution to avoid the mixing process, by replacing of the combustion chamber of the furnace with an internal combustion engine. This will reduce the exergy losses in the oven directly affecting its efficiency.

Keywords: irreversible process, exergy losses, internal combustion engine, tunnel oven.

 

DOWNLOAD PDF