STUDIUL CÂMPULUI MAGNETIC GENERAT DE LINIILE ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE ÎNTR-O ZONĂ CU ACCES PUBLIC

Autor/autori: Dr. ing. Georgiana ROȘU (MARIN, Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Prof. dr. ing. Alexandru SOTIR, Asist. univ. dr. ing. Adelina BORDIANU, Prof. em. dr. Octavian BALTAG

Rezumat: Lucrarea își propune să atragă atenţia asupra nivelurilor de câmp magnetic la care este expus factorul uman aflat într-o zonă cu acces public – un spaţiu comercial, aflat în imediata vecinătate a unei staţii de transformare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie naţională. În acest scop s-au efectuat o serie de măsurători ale inducţiei magnetice într-un set de puncte dispuse pe conturul unei suprafeţe din cadrul spaţiului comercial. Datele obţinute sunt comparate cu limitele impuse de standardele în vigoare privind expunerea factorului uman la câmpuri electromagnetice, constatându-se în anumite zone ale suprafeţei analizate depășirea nivelului de câmp magnetic impus de standarde

Cuvinte cheie: factor uman, măsurarea câmpului magnetic, densitate de flux magnetic, magnetometru, standarde


Abstract: The purpose of the paper is to evaluate the levels of magnetic field which the human factor is exposed to in a public access area. The public access area is a market place located in the vicinity of a transformer substation, part of the Romanian national power grid. To this scope there was performed a series of measurements of the magnetic field on the border of a selected area within the market place. The obtained data was compared to the limits imposed by standards regarding the human factor exposure to electromagnetic fields. It was found that in some areas of the market place the magnetic field is exceeding the standard imposed levels

Keywords: human factors, magnetic field measurement, magnetic flux density, magnetometers, standards

 

DOWNLOAD PDF