APLICAŢII ALE METODELOR DE ANALIZĂ STATISTICĂ ÎN DETERMINAREA VARIABILITĂŢII SPAŢIALE ȘI TEMPORALE A PROCESELOR COSTIERE SPECIFICE LITORALULUI ROMÂNESC

Autor/autori: Drd. ing. Elena VLĂSCEANU, Drd. ing. Dragoș NICULESCU, Ing Silică PETRIȘOAIA, Dr. ing. Răzvan MATEESCU

Rezumat: Multitudinea elementelor și interacţiunile dintre ele care determină evoluţia sistemului costier, prezintă un caracter neliniar în raport cu factorul „timp”. În cadrul lucrării de faţă sunt evidenţiate aspectele principale ale variabilităţii liniei de ţărm pe sub-sectoare, având ca suport programul de cartografie spaţială ArcGIS în coroborare cu programe complementare de implementare a metodei EOF la studiul proceselor aferente

Cuvinte cheie: Procese costiere, analiză statistică, parametrii hidro-geomorfologici, protecţie costieră


Abstract: The multitude of the elements and interactions between environmental components at the sea-shore interface, determining the coastal system evolution, it presents a nonlinear character related with „time” and „space” factors. In the present work are emphasized the main aspects of shoreline variability on sub-sectors, having as support the specialized software for spatial analysis, such as ArcGIS, in connection with specialized software for ANN, fractal analysis and EOF's methods towards afferent complex study approaches

Keywords: Coastal processes, statistical analysis, hydro-geo-morphological parameters, coastal protection

 

DOWNLOAD PDF