PRODUCEREA APEI ACTIVATE CU PLASMĂ PENTRU APLICAŢII DE DECONTAMINARE

Autor/autori: Conf. dr. ing. Bogdan HNATIUC , Ș.l. dr. ing. Adrian SABĂU , Lector dr. Simona GHIȚĂ, Conf. dr. ing. Mihaela HNATIUC , Prof. dr. ing. Remus ZĂGAN1, Conf. dr. Eugen DUMITRU

Rezumat: Contaminarea microbiologică a aerului, lichidelor și suprafeţelor solide reprezintă o problemă majoră ce trebuie să fie rezolvată în câteva importante sectoare industriale: sănătate, militar, alimentar, cosmetice etc. Plasmele non-termice constituie o tehnică de tratament nouă și eficientă pentru decontaminarea microbiologică. Luând în considerare simplicitatea și preţul relativ scăzut al unui reactor bazat pe GlidArc, această tehnologie pare a fi cea mai avantajoasă printre diferitele surse posibile de plasmă non-termică. Această lucrare va demonstra versatilitatea acestei tehnologii pentru tratarea aerului, lichidelor sau suprafeţelor solide

Cuvinte cheie: apă activată cu plasmă, plasmă non-termică, glidarc, decontaminare microbiologică


Abstract: The microbial contamination of air, liquids and surfaces is a major problem to be solved in several sectors of industry: hospitals, military, food, creams, cosmetics etc. The non-thermal plasmas are new and efficient treatment techniques for decontamination of microbiological targets. Taking into consideration the simplicity and the low price of the reactor based on GlidArc, this technology seems to be the most attractive among different types of non-thermal plasmas. This work will prove its versatility for the treatment of air, liquid or solid targets

Keywords: plasma activated water, non-thermal plasma, glidarc, microbiological decontamination

 

DOWNLOAD PDF