MOTOARE ROTATIVE

Autor/autori: Asist. drd. ing. Alexandru C. MUNTEANU, Prof. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI

Rezumat: Eforturile de cercetare în domeniul sistemelor de propulsie din ziua de azi se concentrează pe combustibili alternativi folosiţi în motoare clasice, sau pe metode de propulsie fără utilizarea combustiei, precum motoarele electrice. Motoarele rotative ocupă un segment de nișă în cercetare, subiect ce a fost pus în producţia în masă doar în aplicaţiile pentru automobile dezvoltate de compania Mazda, cu motorul tip Wankel numit Renesis. Această lucrare face sumarul cercetărilor în domeniul motoarelor rotative ce pot avea aplicaţii în domeniul transporturilor pe uscat, naval și prin aer, detaliind performanţele lor, avantajele și dezavantajele în comparaţie cu sistemele de propulsie clasică, subiecte ce contribuie la dezvoltarea unor teme mai cuprinzătoare precum randamentul sistemelor de putere amplasate pe platforme mobile

Cuvinte cheie: motoare rotative, motoare cu ardere internă, wankel, motoare cu unde de șoc, motoare toroidale, turbine Tesla


Abstract: Currently in propulsion systems the research efforts are concentrated on alternative fuels used in classical engines or on methods not involving combustion at all, like electrical propulsion systems. The rotary engines reside in a niche segment of research that has only seen mass manufacturing in automotive application developed by the Mazda Company with Wankel-type Renesis engines. This paper summarizes the research and the continuing efforts for improvement of rotary internal combustion engines with relevance for land, maritime or air propulsion, detailing their performances, advantages and disadvantages when compared to classical piston engines, subjects that add to larger topics like efficiency of on-board power systems

Keywords: rotary engine, internal combustion engine, wankel engine, wave disk engine, toroidal engine, Tesla turbines

 

DOWNLOAD PDF