INSTRUMENTE SOFTWARE DE PLANIFICARE ŞI ANALIZĂ A REŢELELOR ŞI SISTEMELOR ENERGETICE, APĂ, GAZE NATURALE ŞI ÎNCĂLZIRE CU GAZE Capabilităţi şi funcţionalităţi pentru o expertiză inginerească performantă

Autor/autori: Dr. ing. Luigi BUSARELO (Elvetia), Dr. ing. Giatgen COTT (Elvetia), Ing. Eugen TIRON

Rezumat: Aplicatiile software NEPLAN sunt instrumente de planificare a retelelor si sistemelor energetice, apă, gaze naturale si încălzire cu gaze. Nici un alt instrument software din piata nu furnizează atât de multe capabilităţi si functionalităţi de analiza pentru sistemele electrice de generare, transmitere, distributie, retele electrice industriale, maritime si offshore. Cea mai prietenoasă și intuitivă interfată de utilizare și grafica performanţa. Deși NEPLAN oferă toate capabilităţile de care ai nevoie pentru modelarea și simularea sistemelor energetice, NEPLAN este mai ușor de a fi utilizat decât alte instrumente software comparabile. Algoritmi avansati pentru analiza sistemelor AC/DC monofazate și trifazate (ne)echilibrate. NEPLAN oferă vaste biblioteci de modele cu mii de elemente de reţea compuse din relee, motoare, excitatoare, turbine, regulatoare speciale pentru puterea vântului și echipamente FACTS etc

Cuvinte cheie: instrumente de planificare, NEPLAN


Abstract: Software NEPLAN applications are tools for planning networks and energy systems, water and gas heating. No ather tool on the market provides so many analysis functions for transmission, distribution, industrial, marine and offshore networks. The most user friendly and powerful user interface. Althougt NEPLAN affers all calculations needed for power system computation, it is easier to use than other comparable tools. Advanced algorithms for 1-phase and (un)balanced 3-phase AC/DC sysitems. NEPLAN offers extensive model libraries with thousands of elements consisiting of relays, motors, exciters, turbines, special controlles for wind power and FACTS etc.

Keywords: planning tool, NEPLAN

 

DOWNLOAD PDF