REŢEA VIRTUALĂ DE CERCETARE AVANSATĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

Autor/autori: Gabriel RAICU

Rezumat: Paradigma cercetării în activitatea de cercetarea știinţifică avansată în era cloud computing presupune o activitate colaborativă la scară largă a echipelor de cercetare și creșterea capabilităţii tehnologice pentru aplicarea rezultatelor obţinute în practică. Lucrarea prezintă cadrul virtual pentru obţinerea acestui deziderat utilizând conceptele de reţea distribuită aplicate facilităţilor de cercetare în concordanţă cu trendul dezvoltării tehnologice

Cuvinte cheie: cercetare avansată, reţea cercetare, aplicabilitate directă, trenduri tehnologice, transfer tehnologic


Abstract: Research paradigm for advanced scientifically activity in cloud computing era implies a large scale collaborative teamwork and advanced technologically capability to apply the findings in real life.The paperwork presents the virtual framework to achieve such a goal using distributed network concepts and research capabilities in accordance with technological trends

Keywords: advanced research, network research, direct applicability, technological trends and transfer

 

DOWNLOAD PDF