SOLUŢII INOVATIVE UTILIZATE PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE A STAŢIILOR ANTIGRINDINĂ IZOLATE

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Ionel Laurențiu ALBOTEANU, Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA

Rezumat: Lucrarea prezintă un sistem fotovoltaic autonom pentru alimentarea cu energie a consumatorilor electrici din staţiilor antigrindină izolate. Pentru a spori siguranţa alimentării cu energie și pentru optimizarea sistemului au fost adoptate mai multe soluţii. Soluţiile prezentate în lucrare se bazează pe creşterea producţiei de energie a sistemului fotovoltaic cu costuri reduse

Cuvinte cheie: fotovoltaic, antigrindină, concentrare fotovoltaică joasă, sistem de orientare, sistem de monitorizare


Abstract: This paper presents a stand-alone photovoltaic system for power supply to the electrical consumers of isolated anti-hail stations. To increase the safety of power supply and system optimization more solutions have been adopted. The solutions presented in the paper are based on increased energy production of the photovoltaic system with low cost

Keywords: photovoltaic, anti-hail, Low Concentrating Photovoltaic (LCPV), tracking system, monitoring system

 

DOWNLOAD PDF