LOCOMOTIVELE CU ABUR ÎN ACTUALITATE ȘI REPARAREA LOR

Autor/autori: Dr. ing. Ioan VIDICAN, Dr. ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ, Prof. em. dr. ing. Mircea BEJAN

Rezumat: Lucrarea prezintă un succint istoric în legătură cu transportul pe calea ferată și propuneri de reparare a cazanului de abur al locomotivei. De asemenea, sunt analizate fenomenele care au loc în interiorul cazanului în timpul funcţionării. Scopul reparării locomotivelor cu abur este acela de a fi redate circuitelor de agrement din diferite zone turistice din ţara noastră unele garnituri specifice de tren

Cuvinte cheie: transport feroviar, locomotive cu abur, cazanul locomotivei, reparare, tensiuni, deplasări, softwareul ANSYS 16


Abstract: This paper presents a brief history about rail transport and proposals for repair of the boiler of the locomotive. Also analysed the phenomena that occur inside the boiler during operation. The purpose of repairing steam locomotives is to be played in different circuits leisure tourist areas in our country train specific gaskets

Keywords: railway, steam locomotives, locomotive boiler, repair, stress, travel, software ANSYS 16

 

DOWNLOAD PDF