STUDIU COMPARATIV ÎNTRE FIRELE TEHNICE SINTETICE ȘI NATURALE

Autor/autori: Dr. ing. Savin Dorin IONESI, Dr. ing. Luminiţa CIOBANU, Dr. ing. Ionuț DULGHERIU, Drd. ing. Emil Constantin LOGHIN

Rezumat: În funcţie de originea lor, fibrele textile pot fi clasificate ca fibre naturale sau fibre sintetice. Fibrele de înaltă performanţă sunt fibre sintetice ce sunt dezvoltate în vederea utilizării în cadrul aplicaţiilor ce necesită valori ridicate ale anumitor proprietăţi, cum ar fi: rezistenţa la tracţiune, rigiditate, rezistenţa la temperatură sau la acţiunea agenţilor chimici. Utilizarea fibrelor naturale în aplicaţii de inginerie este limitată de proprietăţile mecanice ale acestora, în schimb greutatea specifică redusă a fibrelor naturale tehnice duce la o creștere a rezistenţei la tracţiune și a rigidităţii specifice, atingând valori superioare celor înregistrate în cazul fibrelor sintetice. În vederea realizării acestei cercetări, au fost utilizate fire aramidice (Kevlar49-Inox şi Twaron), respectiv fire naturale tehnice (In). Caracterizarea proprietăţilor fizico-mecanice ale acestora a fost obţinută studiindu-se rezistenţa la tracţiune, rezistenţa în buclă şi frecarea fir – corp solid

Cuvinte cheie: fire tehnice, fire naturale, proprietăţi mecanice


Abstract: According to their origin the textile fibres can be classified as natural or synthetic. The high performance fibres are synthetic fibres that are developed to be used in technical applications that require high values for certain properties, such as tensile strength, stiffness, high resistance to temperature and chemical agents. The use of natural fibres in engineering applications is limited by their mechanical properties but their low specific weight leads to an increase of their tensile strength and specific stiffness, reaching higher values than those reported for synthetic fibres. This research was carried out using technical aramid yarns (Kevlar49- Steel and Twaron) and technical natural yarns (Linen). Their mechanical properties are characterised by studying the tensile strength, loop resistance and yarn-solid friction

Keywords: technical yarns, natural yarns, mechanical properties

 

DOWNLOAD PDF