APLICAŢII ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ȘI A COMUNICAŢIILOR ÎN DEZVOLTAREA MODULELOR E-LEARNING PENTRU CURSURILE DE TEHNOLOGII AVANSATE DE TRICOTARE

Autor/autori: Conf.univ.dr.ing. Dorin DAN, Prof.univ.dr.ing. Mirela BLAGA

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele cercetării privind cerinţele unui manual digital şi aplicarea lor la proiectarea unor module de curs asistate de calculator. Aceste instrumente moderne de învăţare vor fi dezvoltate în cadrul proiectul intitulat E-learning course for innovative textile fields, cu acronimul Advan2Tex. Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus Plus. Proiectul vine în sprijinul specialiștilor din domeniul textil cu o ofertă de cursuri adaptată la cele mai noi dezvoltări în domeniu. Aceste cursuri vor fi organizate ca să se desfășoare pe o platformă de e-learning creată în acest scop

Cuvinte cheie: e-learning, manual digital, inovare în textile, programul Erasmus plus


Abstract: The paper presents the results of research regarding the requirements and their application to the design of computer-assisted course modules – digital manual. These modern learning tools will be developed within the project entitled E-learning course for innovative textile fields with the acronym Advan2Tex. This project is financed by the European Commission through the Erasmus Plus programme. The project comes with an offer of e-learning courses to support textile specialists. These courses will be organized to take place on an e-learning platform created for this purpose

Keywords: e-learning, digital manual, innovation în textile field, Erasmus plus

 

DOWNLOAD PDF