UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA UNOR PARADOXURI GENERATE DE EXPLOZIA TEHNOLOGIILOR INOVATIVE

Autor/autori: Prof. dr. ing. Dumitru ION

Rezumat: Apariţia şi dezvoltarea explozivă a tehnologiilor inovative, parte a metatehnologiilor actuale, conditionează şi orientează dezvoltarea socio-economică a omenirii. Paradoxurile generate de aceste tehnologii trebuie să fie mai întâi atent identificate (prin studii specifice unui MIX de marketing asociat cu un Data Mining tehnologic), continuate prin studii şi cercetări multidisciplinare orientate pe diferite domenii şi preluarea şi aplicarea în practică a unor solutţi care s-au dovedit a fi benefice pentru o dezvoltare durabilă

Cuvinte cheie: tehnologii inovatoare, paradox, deyvoltare durabilă


Abstract: The emergence and development of innovative technologies explosive part of current metatechnologies condition and socio -economic oriented humanity.The Paradoxs generated by these technologies must first be carefully identified (through a mix of marketing studies associated with a Data Mining Technology ) , continued through multidisciplinary research studies focused on different areas and reception and practical application of solutions that have been proven to be beneficial for sustainable development

Keywords: innovative technologies, paradox, sustainable development

 

DOWNLOAD PDF