AERONAVE CU DECOLARE VERTICALĂ FĂRĂ PILOT LA BORD

Autor/autori: Dr. ing. Dragoș POPA, Ing. Traian TOMESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă aspecte privind progresul tehnic și unele perspective în utilizarea de aeronave cu decolare verticală fără pilot la bord

Cuvinte cheie: Aeronave fără pilot la bord (Drone), Vertical Take-Off & Landing (VTOL), Armata S.U.A., Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)


Abstract: The paper presents some aspects of technical progress and prospects in the use of unmanned aircraft with vertical takeoff

Keywords: unmanned aircraft (Drone), vertical take-off & landing (VTOL), US Army, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

 

DOWNLOAD PDF