MATERIALE MODERNE, ADEZIVI ȘI PROCEDEE TEHNOLOGICE SPECIALE FOLOSITE ÎN AVIAŢIE

Autor/autori: Ing. Bogdan SPINEANU, Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor-Mihai TOMESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă aspecte privind progresul tehnic și unele perspective în utilizarea de materiale moderne, adezivi și procedee tehnologice speciale folosite în construcţia de aeronave

Cuvinte cheie: aeronave, materiale moderne, adezivi, uzinare chimică


Abstract: The paper presents some aspects of technical progress and prospects in the use of modern materials, adhesives and special technological methods used in aircraft construction

Keywords: aircraft, modern materials, adhesives, chemical machining

 

DOWNLOAD PDF