APLICAŢII ALE MEDIULUI DE PLASMĂ ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ

Autor/autori: Dr. ing. Emilia VISILEANU, Drd. ing. Lilioara SURDU, Drd. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU

Rezumat: Scopul lucrării este de a prezenta unele rezultate bazate pe studii complexe de cercetare interdisciplinare din România pentru fabricarea produselor textile inovatoare pe bază de fibre naturale și sintetice , prin funcţionalizariea cu plasmă. Tehnologia cu plasmă a fost utilizată în scopul obţinerii textilelor cu proprietăţi de hidrofobizare / oleofobizare și antibacteriene care reprezintă în prezent un domeniu activ de investigaţie interdisciplinară. Au fost proiectate, realizate și investigate materiale textile ţesute din 100% bumbac ,100% PES, 100% lina şi 100% în diferenţiate prin structura , desimea firelor de urzeală și bătătură, proprietăţile fizicomecanice si confort. Pentru functionalizarea suprafeţelor materialelor textile a fost utilizată instalaţia cu jet de plasmă „CD400 Roll-to-roll". Ţesăturile din 100% Bbc şi 100% PES au fost tratate cu plasmă de tipul 1,1,1,3,3,3- hexaflouropropan, timp de 7 min la o presiune de 20 mTorr, flux gaz 200 sccm,T = 21.5 oC. După funcţionalizare ţesăturile au fost tratate cu agent de hidrofobizare NUVA TTC pentru obţinerea de textile medicale cu caracteristici hidrofobe. Ţesturile din 100% Bbc , 100% lână şi 100% in au fost tratate în mediu de plasmă de oxigen timp de 10 min la presiunea de : 20 mTorr, fluxul de gaz 200 sccm, T = 21.5 grade C, pentru curăţarea şi activarea suprafeţelor. După tratarea in mediu de plasma ţesăturile au fost tratate cu agenţi antimicrobieni pentru îmbunătăţirea proprietăţilor antimicrobiene: ioni de Ag-TiO- – Sanitized 27-22 Silvera şi ulei esenţial de busuioc. După funcţionalizarea în plasmă şi hidrofobizarea cu NUVA TTC a ţesăturilor cu destinaţie articole medicale s-a constatat o îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Agentul antibacterial cu cea mai mare rată de reducere microbiană este Ag-TiO2

Cuvinte cheie: plasmă, hidrofob, antibacterian, ioni de Ag-TiO, ulei esential de busuioc


Abstract: The aim of the paper is to present some results based on complex inter-disciplinary research studies in Romania for manufacturing innovative textile products made of natural and synthetic fibres, but also for performing a functionalization process for textile materials using plasma nanotechnology. The plasma technology was used in order to obtain medical textiles with hydrophilic/hydrophobic/oleophobic and antibacterial improved characteristics which nowadays represent an active field of scientific interdisciplinary investigation. Woven textile materials made of 100% cotton,100% PES,100% wool and 100 % flax which were distinguished by their structure, length density of the weft and warp yarns, physical and mechanical characteristics and comfort. Low pressure plasma installation “CD 400 Roll-to-roll” was used for the functionalization of textile surfaces.Fabrics made of 100% cotton and 100% PES were 1,1,1,3,3,3- Hexaflouropropane plasma treated for 7 minutes at a pressure of 20 mTorr, gas flow 200 sccm, T = 21.5°C. After the functionalization process, fabrics were treated with NUVA TTC hydrophobization agent in order to produce medical textiles with hydrophobic characteristics. Fabrics made of 100% cotton, 100% wool and 100% flax were subject to oxygen plasma treatment for 10 minutes at a pressure of: 20 mTorr, gas flow-200 sccm, T-21.5°C for surface cleaning and activation. After plasma treatment, fabrics have been treated with antimicrobial agents Ag-TiO2 treatment – Sanitized 27-22 Silvera and basil oil in order to enhance their antimicrobial properties. Following plasma functionalization and hydrophobization with NUVA TTC, all phisico-mechanical caracteristics of textile fabrics for medical articles were improved. The antibacterial agent having the highest decrease rate is Ag-TiO2 for all textile fabrics treated in plasma environment

Keywords: plasma, hydrophobic, antibacterial, Ag-TiO2 ions,basil oil

 

DOWNLOAD PDF